Ångervecka

Den tid, som en köpare har på sig att ångra ett köp vid hemförsäljning.


Återvinning

Återupptagande av ett mål i tingsrätten eller återgång av transaktioner för konkurs.


Ägarhypotek

Inteckning eller del av sådan, som ägs av fastighetsägaren.
Se även inteckning.


Äktenskapsförord

Makars eller blivande makars avtal om egendomsförhållandena under äktenskapet.
Se även enskild egendom eller giftorätt.


Överförmyndare

Den som har tillsyn över bl.a. förmyndares förvaltning.