Upplösning av samboförhållande:

Tänk på att begära bodelning inom 1 år från den dag då samboförhållandet upphörde. Om det ej påkallas bodelning under den tidsfristen så förloras rätten till bodelning enligt sambolagen.