Talan

En persons yrkande i en rättegång.


Testamente

En persons förordnande om hur hans egendom ska fördelas efter hans död.

Tredskodom

Dom i tvistemål på grund av underlåtenhet av motpart att inställa sig till förhandling eller att svara på stämningsansökan.
Se även stämning.


Umgängesrätt

Rätt för den förälder, som inte har vårdnaden om ett barn, att umgås med barnet.


Underhållsbidrag

Periodiskt utgående belopp till barn eller make/maka.


Underhållsstöd

Av försäkringskassan erhållet belopp per månad (1.763 kr. i april 1997) till vårdnadshavare, som begärt sådant stöd.


Utmätning

Då skuldsatt persons egendom tas om hand för försäljning via kronofogden.


Vidimera

Bekräfta riktigheten av en avskrift.


Växel

Skuldförbindelse.