Skadestånd
Skadestånd kallas den ersättning som betalas när man gjort sig skyldig till en skada. Skadestånd kan även betalas ut vid kränkning av en annan person, samt vid olyckor. 


Vi kan hjälpa er med:

  • Kontraktsrättsliga och utomobligatoriska skadestånd
  • Försäkringsfrågor
  • Trafikskador