Hyresrätt
Hyresrätt innefattar bestämmelser angående uthyrning av lägenheter. Lagen som styr hyra av bostäder och lokaler kan återfinnas i Hyreslagen som ingår i Jordabalken

Vi kan hjälpa er med:

  • Hyresavtal
  • Besittningsrätt till bostad
  • Avhysningar
  • Inkasseringar