Fastighetsrätt
Fastighetsrätt är den del av civilrätten som omfattar lagstiftningen gällande bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser av fastigheter. I svensk lag kan fastighetsrätten återfinnas i Jordabalken, Fastighetsbildningslagen, Expropriationslagen och Bostadsrättslagen.


Vi kan hjälpa er med:

  • Fel i fast egendom
  • Dolda fel i fastighet
  • Köpehandlingar
  • Gåvor
  • Byte