Rättsskydd och rättshjälp


Vi ombesörjer ansökan om allmän rättshjälp eller ansökan
om rättsskydd.
 
Rättsskydd
 
Om du råkar i en tvist som kan leda till rättegång kan rättsskyddet betala dina kostnader för jurist och rättegång. I en vanlig hemförsäkring är självrisken 20 % av hela kostnaden – dock minst 1000 kr
 
Rättsskyddet kan man dock inte utnyttja för all juridisk rådgivning. Det måste finnas en tvist om något och det finns dessutom många undantag, till exempel får tvisten inte gälla mindre belopp. ( Den s k basbeloppsregeln ) eller ha med arbetet eller det egna företaget att göra. Möjligheten att få rättsskydd avgörs från fall till fall av varje försäkringsbolag.
 
Rättshjälp
 
Kostnader för en jurist kan också ersättas genom statlig rättshjälp. Denna fungerar på samma sätt som rättsskydd, ersättning sker med avdrag för en viss självrisk, vilken bland annat beror på din inkomst. Rättshälpen är sålunda inkomstrelaterad.
För många olika tvister kan man inte få rättshjälp och inte heller om man har för hög inkomst eller har rättsskydd från sin hemförsäkring.