Familjerätt
Familjerätt är den del av civilrätten som reglerar rättigheter och skyldigheter inom familjen. Det juridiska området har stor bredd
av ärenden som sträcker sig allt från vårdnadstvister till registrerat partnerskap.
De tyngsta lagarna inom familjerätten innefattar Äktenskaps- samt Föräldrabalken.


Vi kan hjälpa er med:

  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Bodelningar
  • Gåvotransaktioner
  • Upplösning av äktenskap och samboförhållanden
  • Vårdnadstvister
  • Umgängesrättstvister
  • Underhållsbidrag