Målsägandebiträde
Målsägandebiträde är ett särskilt biträde som kan utses av allmän domstol till den person som har drabbats av ett brott och en förundersökning har påbörjats. Biträdet är i de flesta fall en advokat eller en biträdande jurist.


Vi kan hjälpa er med:

  • Biträde vid skadereglering i anledning av brott.
  • Upprättande av ersättning i samband med skada vid brott